PLANNING 2018

Voor het jaar 2018 hebben wij enkele nestjes gepland.

Billie    is inmiddels zwanger en zal ergens in maart haar kittens krijgen.

Bella   zal  aan het einde van het jaar haar derde nestje krijgen

Mindy zal als alles goed gaat ook ergens in het voorjaar haar eerste nestje kittens krijgen